Specjalistyczne studio projektowe w Opolu

Decydując się na lokal mieszkalny lub przestrzeń biurową oprócz funkcjonalności oraz rozmiaru lokalu zwracamy uwagę na walory związane z estetyką przestrzeni. Obecnie projektowanie wnętrz spotyka się z dużym zainteresowaniem. Bardziej wygodnie jest bowiem powierzyć zaaranżowanie określonego lokalu do użytkowania specjaliście. A co robi konkretnie architekt wnętrz? Wbrew niesprawiedliwym opiniom, nie tylko przestawianiem obrazków. Projektant wnętrz to człowiek wykształcony, posiadający nie tylko zmysł estetyczny, ale przede wszystkim umiejętności jego praktycznego wykorzystania. W skład czynności zawodowych projektanta wchodzą: opracowywanie programów o charakterze funkcjonalno – przestrzennym, a także nadzór nad całością procesu, oraz indywidualnymi pracownikami przy określonym zadaniu.projektowanie wnętrz Opole
Architekt wnętrz powinien również prowadzić analizy – tak otoczenia jak i wnętrza budynku, od strony działania rozmaitych zespołów instalacyjnych, urządzeń wentylacji czy systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Oczywiście opracowanie koncepcji plastycznej wnętrz to również część pracy projektanta. Zawiera się w nim ponad to: selekcja materiałów, podjęcie decyzji o sposobie prowadzenia działań nad projektem, wybór poszczególnych zestawów instalacyjnych, urządzeń, a nawet – ich tworzenie od podstaw. Dobry projektant ma świadomość, że istotne bywa również zapewnienie optymalnej akustyki we wnętrzu. Projekty architektoniczne muszą zapewniać nie tylko estetykę wnętrza, lecz równocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Poczucie estetyki, nie powinno przyćmiewać od komfortu użytkowania.
Zobacz filmik

admin

Dodaj komentarz